az
en
Bu gün: 01 Dekabr 2020
Azərbaycanın milli geyimləri IV

22 səh. (rus, ingilis, fransız dillərində)

Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının akademiki P.Ə.Əzizbəyovanın redaktəsi  ilə

Kataloqda Muzeyin Etnoqrafiya fondunda mühafizə olunan Azərbaycanın bütüb bölgələrini əhatə edən XIX-XX əsrlərə aid milli qadın geyimləri (arxalıq, çəpgən,kürdü, ləbbadə, çuxa,bahrı, çaxçur, tuman, şalvar; baş geyimlərdən - araxçın, kəlağayı, örpək, çadra, çarşab; ayaq geyimlərindən - corab, çarıq, başmaq, məst və s.) haqqında məlumat verilir. 

Elanlar