az
en
Bu gün: 20 İyun 2018
Muzey əməkdaşı AzTV “Səhər” verilişinin qonağı olmuşdur

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi işçisi Əli Fərhadov AzTv “Səhər” verilişində iştirak etmişdir. Muzey əməkdaşı “Etika və ictimai davranış mədəniyyətinin təbliği” mövzusunda çıxış etmiş, gənclərin elm, təhsil, mədəniyyət sahələrində özlərini inkişaf etdirmələrinin vacibliyini, dövlətimizin bu sahədə onlara olan qayğısını vurğulamışdır.

Gənclərə muzeyləri, kitabxanaları daim ziyarət etməyi, oxumağı tövsiyyə edən Ə.Fərhadov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamları ilə 2016-cı ilin “Multikulturalizm ili”, 2017-ci ilin isə “İslam həmrəyliyi ili” elan olunmasının gəncləri bu istiqamətdə daha aktiv olmağa təşviq etdiyini, daim dövlətin gənclər siyasətinin təbliğatçısı olmalarının əhəmiyyətini də qeyd etmişdir.

Verlişdə Gənclər Fondunun nümayəndələri, tələbələr də iştirak və çıxış etmişdirlər.


Сотрудник Музея стал гостем программы «Утро» Государственного Телевидения

Научный сотрудник Национального Музея Истории Азербайджана Али Фархадов принял участие в программе «Утро» Государственного Телевидения. Сотрудник Музея выступил на тему «Этика и пропаганда культуры общественного поведения», подчеркнув важность самореализации в науке, образовании и культуре для молодёжи, параллельно отметив внимание государственных структур к нуждам и заботам подрастающего поколения.

А.Фархадов призвал молодежь к активному посещению музеев, библиотек и  других очагов культуры, напомнив аудитории о распоряжении президента Азербайджана господина Ильхама Алиева объявить 2016 год «Годом мультикультурализма» и 2017 год «Годом исламского единства», также докладчик выразил надежду, что молодежь Азербайджана будет занимать активную позицию в контексте данного распоряжения президента и станет проводником государственной молодёжной политики.

В программе приняли участие  и выступили представители Фонда молодёжи и студенты.  

 FOTOŞƏKİLLƏR

BİZİM YOUTUBE KANALIMIZ

BİZİM FB SƏHİFƏMİZ

Elanlar