az
en
Bu gün: 21 Iyul 2018
Muzeydə I Respublika elmi konfrans keçiriləcək

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2017-ci il iyunun 20-də “Muzey, arxiv və kitabxanalarda mühafizə edilən milli dəyərlərin tədqiqi, təbliği, qorunması və bərpası” mövzusunda I Respublika elmi konfransı keçiriəcək.

Konfrans çərçivəsində aşağıdakı mövzuların müzakirəsi nəzərdə tutulur:

  • muzeylərdə elmi, fond və ekspozisiya işində milli dəyərlərin yeri
  • arxiv və kitabxana işinin təşkili
  • müasir cəmiyyətdə muzey. Yeni inkişaf yollarının axtarışı
  • arxiv və kitabxana fondlarında milli dəyərlərin mühafizəsi və qorunması
  • muzey, elm və təhsil: partnyorluq, təcrübə, perspektivlər
  • muzey, kitabxana və arxivlərdə bərpa və konservasiya işinin təşkili
  • gənc nəslin tarixi yaddaşının formalaşmasında muzeylərin rolu

Konfransda iştirak etmək üçün məruzələrin tezisləri və anket 2017-ci il martın 30-dək behmen_76@mail.ru  elektron ünvanına göndərilməlidir.

Tezislərin tərtibatına dair tələblər: 

  1. Tezislərin əvvəlində müəllifin soyadı, adı, elmi dərəcəsi (əgər varsa), iş yeri və vəzifəsi (əgər varsa), əlaqə telefonları, elektron poçtunun ünvanı göstərilməlidir.
  2. Mətnin həcmi – 1 səhifəyədək.
  3. Şrift – Times New Roman, 14, sətirlərarası interval – 1,5.

Təşkilat komitəsi tezislərin seçilməsi, mətndə düzəlişlərin edilməsi (ümumi məzmununu dəyişmədən), məruzələrin geri qaytarılması hüququnu özündə saxlayır.

Konfransdan sonra məruzələr toplusunun nəşri nəzərdə tutulur. Məruzələrin tərtibinə dair tələblər:

kağızın formatı – A4, Word redaktorunda;

həcmi – 4 səhifəyədək;

şrift – Times New Roman 14;

sətirlərarası interval – 1,5;

istinadlar – avtomatik, səhifənin sonunda (şrift – Times New Roman 10, interval 1).

Təşkilat komitəsi məruzələrin seçilib ayrılması, onlarda düzəlişlərin edilməsi, habelə konfransın mövzusuna uyğun olmayan məruzələrin geri qaytarılması hüququnu özündə saxlayır.

Təşkilat komitəsinin koordinatları:

Azərbaycan Respublikası, Bakı, 1005, H.Z.Tağıyev küçəsi, 4, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

Telefon: (99412) 493 2387, (99412) 598 1740, (99412) 598 1739

Faks: (99412) 598 5211

Elektron poçt: behmen_76@mail.ru

Veb-sayt: www.azhistorymuseum.az

Əlaqələndirici şəxs: t.ü.f.d. Bəhmən Kərimov

Anket (doldurulması mütləqdir)

İştirakçının adı və soyadı

 

Şəhər, rayon

 

İş yeri, vəzifəsi, iş yerinin ünvanı və telefonu

 

Əlaqə telefonu

 

E-mail ünvanı

 

Elmi adı, dərəcəsi

 

Məruzənin tam adı

 


В Национальном музее истории Азербайджана состоится I Республиканская научная конференция

20 июня 2017 года при организационной поддержке Национального музея истории Азербайджана НАНА состоится I Республиканская научная конференция на тему «Исследование, пропаганда, сохранение и реставрация национальных ценностей, охраняемых в музеях, библиотеках и архивах». В рамках конференции будут обсуждены следующие темы:

- Место национальных ценностей в работе научных фондов и экспозиций в музеях;

- Организация архивной и библиотечной работы;

- Музей в современном обществе. Поиск новых путей развития;

- Охрана и защита национальных ценностей в архивных и библиотечных фондах;

- Музей, наука и образование: партнёрство, опыт, перспективы;

- Организация работы по реставрации и консервации в музеях, библиотеках и архивах;

- Роль музеев в формировании исторической памяти молодого поколения.

Желающие принять участие в конференции могут прислать свои тезисы докладов и анкеты в адрес электронной почты - behmen_76@mail.ru до 30 марта 2017 года.

Подготовка и отправка тезисов:

В начале тезисов должны быть указаны имя, фамилия, ученая степень (если есть), место работы и должность (если есть) автора, его контактные телефоны и адрес электронной почты;

- Объем текста - 1 страница;

- Шрифт - Times New Roman, 14, межстрочный интервал - 1,5.

Организационный комитет оставляет за собой право отбора тезисов, внесения поправок в текст (без изменения общего содержания), а также отказ от докладов.

После конференции планируется издание сборника докладов.

Требования по составлению докладов:

Формат бумаги - A4, в редакторе Word;

Объем - 4 страницы;

Шрифт - Times New Roman 14;

Межстрочный интервал – 1,5;

Ссылки - автоматически, в конце страницы (шрифт - Times New Roman 10, интервал 1)

Организационный комитет оставляет за собой право отбора тезисов, внесения поправок в текст, а также отказ от докладов, не соответствующих теме конференции.

Организационный комитет: Национальный музей истории Азербайджана. г. Баку, улица Г.З.Тагиева, 4;

Телефон: (99412) 493 2387, (99412) 598 1740, (99412) 598 1739

Факс: (99412) 598 5211

Контактное лицо: доктор философии по истории Бахман Керимов

Анкета (заполнение обязательно)

Имя и фамилия участника;

Город и район;

Место работы, должность, адрес и телефон рабочего места;

Контактный телефон;

Адрес э-почты;

Ученая степень, звание;

Полное название доклада;

 

Elanlar